Zusterstad Sanlúcar
EuroFeria Andaluza
Onthaal
  Voorstelling
  Woord van de Voorzitters
  Programma 2005
  Plan van de “Féria”
  Historisch overzicht
  Persboodschap
  Almería speciaal
  Zusterstad Sanlúcar
  Aanplakbiljetten
  Foto galerij
  Sponsors
    Organisatie
    Spaanse volbloedpaarden
    Hoe deelnemen
 
 
 
 
  Feria 2004
Van 20 tot en met 22 mei
Elizabethpark
Aan de voet van de
Basiliek van Koekelberg
Verzustering
Koekelberg - Sanlúcar de Barrameda
Sinds 1 juni 1999, hebben de gemeenten Koekelberg en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de teugels aangehaald door de verzustering tussen beide gemeente te ondertekenen. Na de succesvolle feria 1997, gezamenlijk georganiseerd door de PACA en de gemeente Koekelberg, vragen de Heer Federico Gallo (voorzitter van de PACA) en de heer Jean-Pierre De Keyn (Schepen voor Europa te Koekelberg)  aan de vertegenwoordiging van de Junta van Andalucia te Brussel een mogelijke partner voor de gemeente Koekelberg te zoeken.

Sanlúcar de Barrameda: Geschiedenis van een verzustering
Het begin was, zoals meestal, niet gemakkelijk. Het Project vroeg om planning en, vooral om een uitgelezen persoon. Mevrouw Concha Gutiérrez, toen nog vertegenwoordigster van de Junta van Andalucía in Brussel, werd gevraagd de meest geschikte stad voor te stellen en te proberen Europese subsidies, voorzien voor de verzustering tussen steden, te verkrijgen. Tegelijkertijd, werkte Mevrouw Claudia Zafra, toen Vice-Consejera van Cultuur van de Junta, aan het project met als doel gelden, voor de ontwikkeling van de activiteiten, te verkrijgen.

De uitgekozen stad was Sanlúcar de Barrameda, gelegen aan de noord-oostkust van de provincia Cadiz, vlakbij de monding van de rivier Guadalquivir, rechtover het Nationaal Park “Doñana”.

Waarom Sanlúcar de Barrameda?
De Heer Jean-Pierre De Keyn Schepen van Europa verklaarde, toen hem deze vraag gesteld werd, dat Sanlúcar een stad is, die de technische kennis van de organisatie van een authentieke feria heeft, waardoor de Feria een instituut wordt. De Feria van Sanlúcar is meer dan een internationaal feest waar de muziek, de wijn en de paarden echo maken. Maar meer, Sanlúcar dat grenst aan het schitterende natuurreservaat Doñana, is een stad met een stralende zon waar velen heimwee naar hebben.

De Heer Federico Gallo, toen voorzitter van “la Peña de Arte y Cultura de Andalucía” van Brussel en actueel voorzitter van de EuroFeria Andaluza, verklaart dat deze verzustering, vooral een gebaar van vriendschap is tussen beide gemeenten. Hij bevestigt: “Deze verzustering staat ons toe de Andalousische geest, vertrekpunt van een Spaanse manifestatie, van de EuroFeria te bewaren”.

Een uitnodiging, de Euroferia Andaluza van Brussel; een project, de verzustering met een Andalousische plaats; een stad, Sanlúcar de Barrameda. Op17 november 1998, gedurende de eerste  voorbereidende vergadering van de Euroferia ’98, werd het aan het organiserend comité van de feria en aan al zijn deelnemers bekend gemaakt: Koekelberg en Sanlúcar gaan verzusteren”.

Het eerste contact tussen beide gemeenten, sleutel voor latere akkoorden, had plaats begin 1998 met het bezoek van de Heer Jean-Pierre de Keyn en de Heer Federico Gallo aan Sanlúcar de Barrameda. Daar werden ze ontvangen door de Heer Agustín Cuevas Batista, de toenmalige burgemeester van Sanlúcar.

Hier begon, met onverzettelijkheid, het uitzonderlijke werk van Mevrouw Bárbara Castañuela en de Heer Pedro Grimaldi, toen respectievelijk Schepen en Pers-kabinetchef van Sanlúcar.

Bewijs van goede verstandhouding tussen beiden was de deelname van Sanlúcar de Barrameda aan de teken-en fotografiewedstrijd “Eurocontacts “98” die sinds 1996, door de raadsvergadering van Europese Koekelbergenaars werd uitgeschreven. Nadien werd meegedeeld dat de 9 jaar oude Sanlucense Natalia Pérez de eerste prijs gewonnen had, met een tekening waarop de Guadalquivir en de paarden hoofdpersonages waren.

Bij een tweede bezoek (22-24 mei 1998), hadden ze het genoegen de President van  de Junta van Andalucía, de Heer Manuel Chaves en de Feria van de Manzanilla  te leren kennen alsook de Bodegas Barbadillo te bezoeken. Verschillende Brusselse personaliteiten hadden het geluk te kunnen terugkeren en werden in de schoot van de stad uit Cádiz ontvangen.

Op dezelfde wijze, en met als doel de al gevormde banden nog strakker aan te halen, bezochten op11 juni van hetzelfde jaar, tijdens het feest van de Euroferia Andaluza ’98, verschillende personaliteiten van Sanlúcar de Barrameda, Brussel en haar Euroferia. Door het bezoek van de autoriteiten van Sanlúcar de Barrameda aan Brussel kon de ondertekening van de verzustering Koekelberg-Sanlúcar, in de Belgische hoofdstad, plaats vinden. Dit gebeurde op 13 juni 1998 in het gemeentehuis van Koekelberg.

Het was echter pas een jaar later, bij het bezoek van de afgevaardigden van Koekelberg aan Sanlúcar de Barrameda (29 mei-3 juni 1999), dat de ondertekening van de akte van verzustering gebeurde in Sanlúcar. Dat was op 1 juni 1999 in het gemeentehuis van Sanlúcar.

Het idee de banden tussen beide gemeenten aan te halen door middel van een verzustering, die effectief werd toen de verantwoordelijken van Sanlúcar, Brussel bezochten, heeft de deuren geopend voor interessante uitwisselingen zowel voor de bewoners als op commercieel of cultureel niveau. Elk jaar bezoeken inwoners van Koekelberg hun zusterstad; en vele persoonlijke vriendschapsbanden werden gesmeed.

Op dit ogenblik, worden de banden tussen de gemeente Sanlúcar de Barrameda en de Brusselse gemeente Koekelberg steeds weer verstevigd door de Heer Juan Rodríguez Romero, huidig burgemeester van Sanlúcar de Barrameda (jaar 2000) en de Heer Jean-Pierre de Keyn, Schepen voor Europa te Koekelberg.

© 2005 EuroFeria Andaluza a.s.b.l. Hispagenda.com