Historisch overzicht  
  Onthaal
  Voorstelling
  Brief van de Voorzitter
  Programma 2004
  Plan van de “Feria”
  Historisch overzicht
  Persboodschap
  Aanplakbiljetten
  Foto galerij
  Sponsors
    Organisatie
 
 
Van 10 tot en met 13 juni
Elizabethpark
Aan de voet van de
Basiliek van Koekelberg
De EuroFeria Andaluza sinds 1992

De “EuroFeria Andaluza” werd voor de eerste maal georganiseerd in 1992 door de voorzitter van de “Peña Arte y Cultura de Andalucia”, de heer Manuel Ramírez en zijn comité, toen al in het Elizabethpark, en die, op uitzondering van het jaar 1995, steeds plaats vond.

De eerste editie, beperkt tot de Andalousische gemeenschap, was een geslaagd feest waar we in ons hart nog een aangename herinnering van bewaren.

Het begin van deze Feria was een harde dobber, die de toekomst niet rooskleurig inzag daar de autoriteiten weigerden het park nog ter beschikking te stellen, uit vrees voor beschadigingen.

In 1993 vond de tweede editie plaats, in Laeken. Dit maal werd de Feria door een nieuwe ploeg van de “Peña” georganiseerd. Het beperkt succes bracht de kas van de vereniging in zware moeilijkheden. Maar de Feria Andaluza had de verdienste te bestaan.

Het was in 1994 dat men de organisatie van de derde editie van de Feria toevertrouwde aan een nieuw directiecomité, voorgezeten door de heer Federico Gallo (foto), die na nieuwe onderhandelingen met het BIM, opnieuw en tot op heden, het Elizabethpark mocht gebruiken. Wij danken het BIM, maar vooral de heer Serge Juwet, die een enorm risico heeft genomen door ons vertrouwen te schenken. Terwijl hij ons liet weten dat hij een gevaarlijke beslissing nam, stelde hij ons voor niet zo klein te blijven. Hij had volledig gelijk, vandaag neemt de “EuroFeria Andaluza” gans het park in beslag, en vragen wij ons af of het weldra niet te klein wordt.

We zullen dat eerste jaar steeds blijven herinneren want het was een uniek experiment, zodanig dat we het in 1995 niet meer aandurfden, het vooraf genoemde sabbatjaar. Het was datzelfde jaar dat we de heer Jacques Pivin en zijn schepencollege, die niet ophouden ons aan te moedigen en te steunen, leerden kennen. Het jaar waar we in enkele dagen alle records aan hoeveelheid regen geslagen hebben. Het jaar waar we alleen maar enkele familieleden en vrienden, die het risico genomen hadden een “caseta” te verzorgen, als deelnemers hadden, daar er maar drie verenigingen positief geantwoord hadden op onze uitnodiging aan deelname. Het jaar waar we ons opgesloten hadden in een bureau om drankbonnetjes te verkopen, om zo ons evenement te kunnen betalen. Verschrikkelijk, maar toch niet afgeschrikt, want we zijn er nog altijd!!

In 1996 namen we de moed weer in handen. Wel is waar, onder druk van enkele leden van de “Peña” die vreesden, en terecht, dat ons evenement voor altijd zou verdwijnen. In het midden van het park, zoals Serge Juwet had voorgesteld, zeer verlegen en onder de indruk van het feit dat we ons in het perspectief van de Basiliek en de Leopold II laan bevonden, begonnen we opnieuw.

Het was grandioos. 10.000 bezoekers, een schitterende zon, een volledig succes en een opening naar aanvragen, die nog steeds blijven groeien, om er te kunnen bij zijn als bezoeker of als deelnemer.

Het was ook in 1996 dat we het genoegen hadden de heer Jean Pierre De Keyn (foto), te leren kennen. Hij had een project voor een feest in zijn gemeente, en zonder twijfel onder de indruk van het succes van de Feria, wou hij een soortgelijk feest organiseren met als thema “Europa”. We besloten een gezamenlijk project te starten in 1997, met in het achterhoofd, nadien ieder zijn eigen weg te gaan. Het resultaat is gekend Europa + Feria = EuroFeria. Vanaf 1998, en tot op heden, werken we samen en vieren we de EuroFeria zoals we ze vandaag kennen. De heer Federico Gallo werd voorzitter en de heer Jean Pierre De Keyn covoorzitter van de vereniging.

Om te eindigen met dit kort historisch overzicht: In 2001 werd een VZW zonder winstgevend doel, die ons evenement beheert, opgericht . De leden zijn afkomstig van de “Peña Arte y Cultura de Andalucia” en van de administratie van de gemeente Koekelberg.

Het feest van 2004 dat doorgaat op 10, 11, 12 en 13 juni zal grandioos zijn en enkel en alleen het weer zou een negatieve invloed kunnen hebben. Het wordt een monumentaal jaar, door het grote aantal deelnemers, de gebruikte oppervlakte van 40.000 m2, de vele groepen, de kwaliteit van de diensten, de echo vanwege de media, de zorgen besteed aan veiligheid, de ontvangen subsidies en fondsen, enz.

Maar de hoeveelheid mag zeker onze prioriteit niet zijn, en daar zitten we midden in het debat.

Het is een zekerheid de dag van vandaag dat ons feest zich niet beperkt tot een Andalousische en Spaanse Orthodoxie, ondanks dat dit wel de belangrijkste elementen zijn, dat het open staat voor de Brusselse realiteit, en de Europese deelname. Maar Brussel heeft ook een belangrijke kolonie van niet Europeanen, die geïntegreerd zijn in de Brusselse of Belgische bevolking, die tegenwoordig zijn op onze EuroFeria, die van haar houden en die wensen deel te nemen.

We kunnen dit niet negeren, maar hun deelname moet vanuit ons oogpunt bekeken en besproken worden en dit zal één van onze reflectiepunten worden.

De EuroFeria is een cultureel, gastronomisch en feestelijk evenement, met gratis ingang. Zij die denken dat de deelnemers goud verdienen, vergissen zich. De onkosten voor deelname, personeel en materiaal zijn moeilijk op drie dagen te winnen. Zonder te denken aan mogelijk slecht weer.

De deelnemers moeten verdienen, want zonder hen is er geen EuroFeria. Zij zijn bereid dit aangename maar ondankbare werk non stop gedurende drie dagen te doen, zonder te denken aan het financiële risico dat ze nemen.

De organisatie is vandaag het werk van beroepsmensen: opstellen van de tenten, elektriciteit, water, WC’s, enz. Alleen het secretariaat blijft nog voor het grootste gedeelte in handen van vrijwilligers, maar dat moet veranderen. Vrijwilligerswerk is alleen maar gedurende enkele uren of dagen mogelijk, niet gedurende enkele maanden. Dus ook daar zullen wij ons tot beroepsmensen moeten richten. Gezien het belang van ons evenement zullen wij een beslissing moeten nemen om de ernst en de toekomst van onze organisatie te verzekeren.

In het verleden waren vele diensten gratis. Wij zien dit echter elk jaar veranderen: wij ontvangen facturen van het Rode Kruis, de Brusselse ophaaldienst, de brandweer, maar niet van het BIM, het park blijft gratis, de politie en de gemeente Koekelberg. Maar ook dit kan op een dag anders worden. Dit houdt een groot risico in want onze financies zijn op dit ogenblik gezond dankzij de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de enorme hulp van de gemeente Koekelberg. Als de onkosten echter blijven oplopen zullen we niet anders kunnen dan snijden in het budget van de animatie of denken aan een betalende inkom. Zulk een beslissing zou een groot verlies zijn voor ons evenement.

De EuroFeria heeft zich geopend naar de buitenwereld: de eerste stap, de verbroedering met Sanlúcar de Barrameda (Spanje - Cádiz) die ons een frisse wind uit Andalucia heeft gebracht. Andere steden hebben zich erbij aangesloten: Hyères (Frankrijk) , Huelva, Almería, Valencia, La Línea de la Concepción, enz

Wij danken uit ganser harte de gemeente Koekelberg, en de burgemeester, de heer Philippe Pivin, voor de hulp, de ondersteuning en de aanmoedigingen die de gemeente ons geeft vanaf de eerste dag, toen met zijn vader de heer Jacques Pivin.

 

© 2004 EuroFeria Andaluza a.s.b.l. Hispagenda.com