.  
Woord van de Voorzitter
EuroFeria Andaluza
ES FR EN DE
-
.

Annulering van Euroferia 2014

Beste vrienden van de Euroferia,

  Federico Gallo
Federico Gallo

Onze teleurstelling is groot. Inderdaad, de Gemeente Dilbeek weigert definitief de toestemming om de Euroferia te organiseren in Brussels Kart Expo te Groot-Bijgaarden. Weer een verloren jaar van opwindend werk.
 
Alle spelers waren klaar om deze Euroferia 2014 te starten. De plaats, goed ontworpen om standhouders en bezoekers te ontvangen, bood een maximum aan veiligheid en goede faciliteiten en voorspelde een prachtige editie.

Het spijt ons ten zeerste voor jullie, handelaars, monteurs, exposanten, artiesten, bezoekers, maar zeker voor ons, organisatoren. Wij wachten steeds met ongeduld en vol vreugde op dit evenement.

Te Dilbeek, tijdens onze ontmoeting met de schepenen en politie, waren wij zeer verrast te zien dat deze autoriteiten erg bezorgd waren en de vrees uiten dat een evenement van deze betekenis, in hun gemeente van welgestelde burgers zou plaats vinden.

De Burgemeester Willy Segers ontving ons zeer vriendelijk maar elke discussie met het schepencollege bleek al snel zinloos. Natuurlijk werden er legitieme vragen gesteld en het schepencollege formuleerde eisen die wij volledig hebben aanvaard, zelfs diegene die ons totaal nutteloos leken. Maar niets hielp. Er werd ons duidelijk gemaakt dat we elders moesten gaan.

Brussels Expo is een privé-site, en wij hebben nooit gedacht dat de gemeente Dilbeek een zo sterk veto tegen de aanwezigheid van de Euroferia op zijn grondgebied zou uitspreken. Dit alles ondanks de grote steun van vele particulieren en van de Nederlandstalige media, die blij waren dat de Euroferia naar Vlaanderen kwam.
 
Na uitgesloten, bijna weggejaagd, te zijn van de site aan het Atomium te Brussel, zijn we dit keer geweigerd door de gemeente Dilbeek.

Wij zouden natuurlijk graag terug keren naar Brussel, maar het lijkt erop dat we daar geen luisterend oor meer hebben. In tegendeel, Mw Marion Lemesre geeft de indruk alle Brusselse evenementen met argusogen in de gaten te houden en Mr Philippe Close van zich enkel te concentreren op de grote evenementen georganiseerd door de stad.

Wij herinneren U aan de belangrijkste oorzaak van ons vertrek uit Brussel: de onveiligheid van de bezoekers, agressie tegen families en handelaars, diefstal, en grofheid vanwege “ jongerenbendes ” Deze feiten werden helaas door Mw Marion Lemesre gekwalificeerd als « vechtpartijen » !!! Een betreurenswaardige houding van haar kant en een naïeve manier om de onveiligheid in Brussel te verklaren.

Wij hebben goed begrepen dat het niet meer mogelijk is de Euroferia te Brussel te organiseren op de wijze zoals we begonnen waren. Het is bijzonder jammer vast te stellen dat het principe van een gratis feest met gratis toegang momenteel niet meer mogelijk is enkel en alleen door deze schooiers die blijkbaar door niemand in bedwang kunnen worden gehouden. Wij kunnen niet geloven dat de autoriteiten gaan zwichten en in de toekomst de bevolking gaan beroven van dit feest.

 Maar laten we realistisch blijven. In de huidige context en om de veiligheid te garanderen is het dus noodzakelijk de bezoekers te filtreren, inkom te vragen, een afgesloten site te vinden en onze meest heilige principes van tolerantie te ondermijnen. Wij hadden de plaats met de voorwaarden, wij hadden het publiek en de media en ondanks dat alles hebben wij een weigering ontvangen en zijn we als wezen voor een geschikte plaats.

De twee voorgenoemde Brusselse mandatarissen klagen erover dat we niet naar hun luisteren. Daarvoor moeten ze echter eerst een dialoog willen aangaan, samen met ons zoeken naar een waardige site voor de Euroferia, waar de veiligheid van onze bezoekers kan gewaarborgd worden zoals het gebeurd bij hun evenementen zoals « Zuidfoor », « Winterpret », « Brussel Bad » en anderen. Zij hebben de ervaring en wij willen daarvan genieten. Laat ons rond de tafel gaan zitten en een levendige discussie hebben tussen verantwoordelijken met hetzelfde verlangen om zaken goed te doen in het belang van allen.

Vrienden van de Euroferia, politiek mandataris of niet, wij hebben uw steun nodig. Gebruik uw invloed, hoe klein die ook is, en laat via alle mogelijke media weten dat om ons enthousiasme te behouden en om toch nog een oplossing te vinden het noodzakelijk is deze dialoog aan te gaan. De politieke mandatarissen moeten niet vergeten dat zij gekozen zijn door en voor het volk.

Wij, wij beloven u een menselijke, feestelijke, vreugdevolle en veilige Euroferia, zoals jullie verwachten. Een Feria die met zijn 22–jarig bestaan een traditie geworden is te Brussel. Deze traditie, die van ons, die van jullie, kunnen we niet laten verloren gaan. Het publiek wil dat het feest behouden blijft. Onze autoriteiten kunnen niet voorbijgaan aan deze rechtmatige vraag Wij zijn klaar om hun te ontmoeten en dat in perfecte harmonie met hen.

EuroFeria Andaluza
In naam van het organiserend Comité,
Federico Gallo de Haro
Erevoorzitter

Onze dank aan alle vrienden van de Euroferia en aan de politieke mandatarissen die ons effectief gesteund hebben. Wij danken vooral Mevrouw Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Mevrouw Françoise Lambotte van Impulse Brussels.

.