.  
.
 
.
 
Accueil
.
 
  Brief Burgemeester →
EuroFeria Andaluza
  Federico Gallo
Federico Gallo

Beste vrienden van de EuroFeria,

Met pijn in het harte meld ik u dat het directiecomité van de VZW Euroferia de editie 2013 heeft geannuleerd. Deze editie zou plaats gevonden hebben tijdens het eerste weekend van juni aan het Atomium..

De reden? Het gebrek aan burgerzin van de straatbendes uit de stad die ons bezoeken.

Wij zijn van mening dat het onverantwoordelijk zou zijn om nogmaals de families en andere bezoekers van ons evenement te laten vernederen, lastig te laten vallen en/of te laten beroven. Onze bezoekers komen met als enige doel om in alle rust te genieten van dit prachtige evenement.

Wij worden geconfronteerd met dit probleem. De stad Brussel heeft ons echter noch de noodzakelijke hulp, noch voldoende comfort of advies gegeven voor de wettelijke bescherming die wij van hun verwachten.

Integendeel, wij zijn van mening dat de maatregelen die zij hebben genomen het ons onmogelijk maken de Euroferia leefbaar te houden.

Door al de beperkingen die zij ons opleggen, hebben wij niet meer de middelen om de veiligheid van onze tienduizenden bezoekers te garanderen. Een veiligheid waar wij allen recht op hebben en waarvoor wij hun steun vragen.

Als het hun bedoeling was ons te destabiliseren… dan is er geen betere wijze. Ze zijn er in geslaagd ons te ontmoedigen. Wij zijn geen commerciële instelling.

De brief die wij aan de burgemeester Freddy Thielemans hebben gestuurd (zie bijlage) verklaard alles.

Onze ontgoocheling is groot. Dit is een jaar van intens maar verloren werk, werk voor het grootste gedeelte door vrijwilligers geleverd. Wij werden pas drie maanden voor het evenement gewaarschuwd.

Wij hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen om in 2014 opnieuw de Euroferia te kunnen organiseren op een nieuwe locatie. Een Euroferia in de stijl van de Euroferia te Koekelberg. Zonder de aanwezigheid van gewelddadige stadsbendes. Indien nodig met beperkte toegang.

Ontvang de groeten van een teleurgestelde en ongelukkige voorzitter, een voorzitter die verplicht wordt zulk een onpopulaire beslissing te nemen en die beseft dat deze beslissing vele vrienden van de EuroFeria droevig maakt.

Federico Gallo de Haro
Erevoorzitter

.
 
.