.  
EuroFeria Andaluza Région de Bruxelles-Capitale
Woord van de Voorzitter
EuroFeria Andaluza
ES FR EN DE
-
.
 
.
Onthaal
  Voorstelling
  Woord van de Voorzitter
.   Wedstrijd EuroFeria
  Programma 2012
  Bereikbaarheid
  Historisch overzicht
  Pers
  Aanplakbiljetten
  Foto galerij
  Promotie video
  Sponsors
    Organisatie
    Spaanse volbloedpaarden
    Hoe deelnemen
.
 
EuroFeria Andaluza
Van 1 tot en met 3 juni
Atomium - Heysel
  Federico Gallo
Federico Gallo

Beste vrienden van de EuroFeria,

Op de slotdag van EuroFeria 2011waren er twee zaken die ik betreurde.

Ten eerste dat er een einde gekomen was aan deze schitterende editie van ons evenement. Na  5 dagen van vreugde, spektakels, ongeveer 300.000 bezoekers en prachtig weer! Warm, warm!

Het tweede was jammer genoeg de komst van straatbendes en de gevolgen ervan.

Enkele van de bijzondere eigenheden van onze organisatie zijn juist  verdraagzaamheid en solidariteit .Misschien is het naïef, maar wij trachten de Brusselse bevolking in al zijn verscheidenheid te verenigen. Rellen zijn dan ook het laatste waar wij willen mee te maken hebben.

Voor deze XX-ste editie van de EuroFeria moeten we met voorgaande elementen, en met de crisis die ons allen treft, rekening houden.

Daarom hebben wij voor dit jaar 2 bijzondere aandachtspunten.

Onze eerste doelstelling is om het EuroFeria-feest verder te laten bestaan op zijn vreedzame wijze in een kameraadschappelijke en dynamische sfeer.

Tolerance 0Ons organisatiecomité stelt alles in het werk om U nieuwe voorstellingen van paarden- en dansspektakels  te brengen in een omkadering van prachtige, kleurrijke stands waar men kan genieten van heerlijke zuiderse muziek en smaken.

De tweede betrachting is het waarborgen van de veiligheid. Een veiligheid waarnaar wij allen streven. Het is dan ook ons recht om hiervoor de steun en medewerking van de overheden te vragen. De wet laat ons immers geen enkele mogelijkheid om zelf  de veiligheid van ons evenement  te verzekeren. Wel willen we samen campagne voeren om van iedereen burgerzin en respect voor elke medemens te eisen.

Ten gevolge van de rellen van het afgelopen jaar heeft de politie al een aantal maatregelen getroffen. De EuroFeria zal beperkt worden tot 3 dagen en moet elke avond om middernacht sluiten. Een voorzorgsmaatregel die te vergelijken is met het advies aan de jonge meisjes in Brussel. Hoe minder ze uitgaan en hoe minder aantrekkelijk ze zich maken, hoe kleiner de kans om lastig gevallen te worden.

Graag wil ik eindigen met onze wens dat de Euroferia zijn huidige sfeer kan blijven behouden, familiaal tijdens de namiddag en feestelijk ’s avonds.

Jullie zijn hierbij de grootste steun waarvan we kunnen dromen. Daarom willen wij allen ons  vrijwillig blijven inzetten voor dit  evenement dat op schitterende wijze uiting geeft aan de Brusselse levenslust.

Federico Gallo de Haro
Erevoorzitter

.
 
.
Hispagenda